dijous, 15 d’octubre de 2015

ACTIVITAT VARIES

HORARI DE L'AULA
ENSENYAM ALS INFANTS COM DISTRIBUIREM EL TEMPS DURANT ELS 5 DIES QUE VENIM A L'ESCOLA, QUE ES FARAN CADA DIA: TOT D'UNA EN ARRIBA, DESPRÉS QUINA ACTIVITAT FAREM, L0HORA DE L'HIGINIE, BERENAR I JOC AL PATI I LES ACTIVITATS QUE FEIM DESPRÉS. AIXÍ AJUDAM ALS INFANTS A PRENDRE CONSIÈNCIA DEL TEMPS I ELS DONAM SEGURETAT JA QUE SABEN QUE FARAN A CONTINUACIÓ.
  • ELABORAM L'HORARI DE MANERA GRUPAL, MOSTRAN LA DISTRIBUCIÓ DE L'HORARI I ESCRIBINT LES ACTIVITATS QUE FEIM ACOMPANYADES DE DIBUIXOS.
  • FEIM QUE DE FORMA INDIVUAL CADA INFANT COPII A LA SEVA AGENDA L'HORARI SETMANAL.

PLAFONS DE PASSAR LLISTA 
A L'AULA PER PODER PASSAR LLISTA, ENGUANY A 5 ANYS, HEM ASSIGNAT UN NUMERO A CADASCUN DELS INFANTS ELLS HAN POGUT VEURE QUE HO FEIAM PER ORDRE ALFABÈTIC, JA QUE ABANS HAVIEM COL·LOCAT LES LLETRES DE L'ABECEDARI A L'AULA I DAVALL DE CADA LLETRA ELS INFANTS QUE EL SEU NOM COMENÇAVA PER AQUESLLA LLETRA. 
AIXÍ QUE A L'HORA DE PASSAR LLISTA L'INFANT HA D'APRENDRE EL SEU NUMERO I EL NOM DELS COMPANYS.
MÉS A MÉS ELS INFANTS VOLIEN TENIR UNA COSA MÉS VISUAL I TRIADA PER ELLS PER FER VEURE QUI HAVIA VENGUT A L'ESCOLA AQUELL DIA I QUI NO. PER AIXÒ TAMBÉ S'HAN REALITAT ELS PLAFONS AMB DIBUIXOS SEUS.

CLASSE DELS MOSTRES 
CLASSE DELS VAMPIR


FEIM AVIONS DE PAPER
A LA CLASSE DELS MONSTRES ELS INFANTS DUENT CONTES I LLIBRES PERQUÈ ELS LLEGIGUEM. UN DIA JAUME VA DUR UN LLIBRE DE AVIONES QUE EXPLICAVA COM EREN ELS AVIONS D'AQUESTA PELÍCULA, PERÒ A MÉS A MÉS A DARRERA VÀREM TROBAR LES INSTRUCCIONS PER PODER FER AVIONS DE PAPER.
VAIG PROPOSAR-LOS SI ELS AGRADARIA FER-NE UN I TOTS VAREN DIR QUE SÍ.
PER AIXÒ 1er CADA INFANT VA DECORAR UN FOLI
2on VAREN SEGUIR LES PASSES DE DOBLEGAR EL PAPAER PER PODER FER-LO 
3er VAREM SORTIR AL PATI A PROVAR COM VOLAVEN ELS AVIONS

VA SER UNA EXPERIÈNCIA MOLT DIVERTIDA!!!


SORPRESA: LA BOLLA DEL MÓN
A LES DUES CLASSE HEM DUÏT AMAGADA LA BOLLA DEL MÓN PER TREBALLAR L'ACTIVITAT DE LA SORPRESA: FER QUE ELS INFANTS ESBRININ ALLÒ QUE TENIM AMAGAT MITJANÇANT LA FORMULACIÓ DE PREGUNTES, SOBRE LA FORMA, EL COLOR, LA MIDA, ON HO TROBAM, PER QUÈ SERVEIX?...

I A MÉS PROVOCAR UNA CONVERSA DEL MÓN I LES PREGUNTES QUE ENS PLANTEJAM EN VEURE LA BOLLA TOCAR-LA, GIRAR-LA...


CLASSE DELS MONSTRES


CLASSE DELS VAMPIRS


DIBUIXAM ELS NOSTRES MONSTRES
CLASSE DELS MONSTRES

1 comentari: