dijous, 1 de juny de 2017

ACTIVITATS MATEMÀTIQUES A LA CLASSE DELS ZOMBIS

AL LLARG DEL CURS DUREM A TERME, SEGONS LA LÍNIA DEL NOSTRE CENTRE, EL TRACTAMENT  DE LES MATEMÀTIQUES DES D'UNA MANERA MÉS PRÀCTICA, MÉS REAL.
Resultado de imagen de matematicas dibujos animadosResultado de imagen de matematicas dibujos animadosELS CONEIXEMENTS QUE ELS NOSTRES ALUMNES ASSOLEIXEN MITJANÇANT L'EXPERIMENTACIÓ ES CONSOLIDEN DE MANERA MÉS SIGNIFICATIVA I PERMETEN CONSTRUIR UNA BONA BASE PER ADQUIRIR POSTERIORS APRENENTATGES.
ELLS NECESSITEN EXPERIMENTAR, COMPRENDRE EL QUE ESTAN FENT, ENTENDRE EL PERQUÈ DE LES COSES I LA SEVA FUNCIONALITAT. 
AIXÒ NOMÉS HO PODEN FER DESCOBRINT, PROVANT, MANIPULANT I EXPERIMENTANT.
EN AQUESTA PUBLICACIÓ US ANIREM MOSTRANT EXEMPLES D'ALGUNES DE LES ACTIVITATS I  FASES  MATEMÀTIQUES QUE ANAM FENT PERQUÈ PUGUEU ENTENDRE DE QUINA MANERA LES ARRIBAM ASSOLIR.

( FASE DE MANIPULACIÓ LLIURE: PERMET FAMILIARITZAR-SE AMB EL MATERIAL. ELS INFANTS CONSTRUEIXEN, EXPERIMENTEN. SE FAN AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL. ELS MATERIALS NO SÓN PER JUGAR, SINÓ UNA EINA PER APRENDRE
 FASE DE MANIPULACIÓ GUIADA: ES PRETÉN DESCOBRIR EL CONTINGUT. ÉS A TRAVÉS DE LES PREGUNTES, PROPOSTES, INSTRUCCIONS... QUE FA EL MESTRE I DE LA MANIPULACIÓ AMB EL MATERIAL, QUAN L’ALUMNE ELS VA DESCOBRINT.
 FASE D’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA: HA DE SERVIR PER RAONAR EL CONEIXEMENT. LA VERBALITZACIÓ I LA REPRESENTACIÓ DELS DESCOBRIMENTS PERMETEN TREURE CONCLUSIONS, GENERALITZAR I EXTRAPOLAR IDEES.
FASE D’ABSTRACCIÓ: PER DEIXAR CONSTÀNCIA DEL CONTINGUT ASSOLIT AMB EL LLENGUATGE MATEMÀTIC.

ESPERAM QUE  US PUGUIN AGRADAR...


                                 EL MEU PES                               
EN AQUESTA OCASIÓ SEGUIM TREBALLAT LA NUMERACIÓ AMB EL NOSTRE PES I EL DELS NOSTRES COMPANYS.
AVUI ENS TOCA PESAR-NOS I CERCAR EL NÚMERO DEL NOSTRE PES I COMPARAR D'ENTRE TOTS ELS NÚMEROS QUIN ÉS EL PES MAJOR I EL PES MENOR.
LLAVORS HO ESCRIVIM A LA NOSTRA GRAELLA PER PRENDRE MÉS CONSCIÈNCIA DEL NÚMERO I VISUALITZAR TAMBÉ ELS DELS NOSTRES COMPANYS.

                                 CÀLCUL VISUAL                               


CONTINUAM EL CÀLCUL MENTAL FENT REPTES VISUALS. DE CADA VEGADA SOM MÉS ÀGILS I AVUI HEM ENTRENAT MOLT EN COMPTAR DE DOS EN DOS.
                     LECTURA DE NÚMEROS MÉS DE 100 I COMPARAM MESURES MAJORS/ MENORS I IGUALS       
APROFITANT LES ALÇADES QUE TENIM PRESSES ANAM A FER LECTURA DELS NÚMEROS DE TRES XIFRES.  AIXÍ COM QUI TÉ L'ALÇADA MÉS GROSSA, MÉS PETITA O IGUAL.
PER AIXÒ ENS HEM COL·LOCAT DE MANERA QUE VISUALMENT ENS POGUÉSSIM RECONÈIXER, PERÒ TAMBÉ HO HEM ESCRIT PER PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA NUMERACIÓ. DESPRÉS HEM CERCAT EL NÚMERO MAJOR, EL MENOR I ELS QUE SÓN IGUALS.

                      ENS MESURAM: QUANTS DE NÚM. NECESSITES PER ARRIBAR AL 100 O TE PASSES?         
Resultado de imagen de METROS DE MEDIRResultado de imagen de METROS DE MEDIRPER TREBALLAR I FAMILIARITZAR-NOS AMB ELS NÚMEROS FINS EL 100 I OBSERVAR QUE UNA VEGADA ARRIBATS ES TORNA A REPETIR LA SEQÜÈNCIA.  HO HEM FET MITJANÇANT LA NOSTRA MESURA I UTILITZANT METRES DE DIFERENTS FORMES. 
Resultado de imagen de METROS DE MEDIR
S'HAN MESURAT ENTRE ELLS MATEIXOS I HAN ANAT APUNTAT QUINA ERA LA SEVA ALÇADA PER VEURE QUIN ERA EL NÚMERO. 
DESPRÉS VALORAR SI ARRIBAVEN AL 100. EL SUPERAVEN, ELS HI FALTAVA, QUÈ PASSAVA ...I D'AQUESTA MANERA SER MÉS CONSCIENT DE LA TIRA NUMÈRICA.

                      GRÀFIQUES MES D'ABRIL                   


                      CÀLCUL VISUAL                   
SEGUIM POTENCIANT EL CÀLCUL MENTAL FENT REPTES VISUALS. 
ES PROPOSA UN PROBLEMA VISUAL APARENTMENT FÀCIL,  PERÒ AMB ALGUNS PETITS REPTES A RESOLDRE I  A TENIR EN COMPTE.
PER DESENVOLUPAR A QUESTS EXERCICIS EN GRAN O PETIT GRUP SEMPRE INTENTAM SEGUIR LES NORMES DE CERCAR LA SOLUCIÓ AMB EL CERVELL I NO AMB LA BOCA. 
PER PODER XERRAR HE DE DEMANAR EL TORN DE PARAULA I DESPRÉS DE DIR LA RESPOSTA SEMPRE S'HA DE RAONAR O JUSTIFICAR. LLAVORS LA RESTA POT ESTAR D'ACORD O EN DESACORD I DESPRÉS FAN LES SEVES APORTACIONS.


                      PRODUCTE CARTESIÀ                   
AMB L'EXCUSA D'AJUDAR ALS NOSTRES COMPANYS DE 6è AL SEU VIATGE D'ESTUDIS. PREPARAM LLISTATS AMB FORMAT DE PRODUCTE CARTESIÀ A ON ELS NINS QUAN S'APUNTEN I TRIEN ALLÒ QUE VOLEN " NOCILLA O PATÉ" AL MATEIX MOMENT QUAN  ESTAN PRACTICANT L'ESCRIPTURA ESTAN JUGANT AMB LA MATEMÀTICA. DESPRÉS FEIM RECOMPTE D'EUROS I DE QUANTES FORMES HAN DUIT 1 € ( 0.50/ 0.20...).

                   QUIN NÚM. DE PEU TENC?/ REPRESENTAM AMB REGLETES                   
ES TRACTA DE CERCAR DINS LA SABATA ON ES TROBA EL NUMERO DE PEU QUE ES CALÇA. 
TAMBÉ RECONÈIXER EL NÚMERO, ESCRIURER-LO I UNA VEGADA ANOTAT REPRESENTAR-LO AMB REGLETES.
ES UNA MANERA DE TREBALLAR LA DESENA I LES UNITATS.
( RECORDAM EL FET DE COMPTAR DE DEU EN DEU I AFEGIR LES UNITATS QUE ME FALTEN).

                   GRÀFIQUES DEL MES DE MARÇ             
HEM ACABAT UN MES MÉS I ARA ENS TOCA FER LA NOSTRA GRÀFICA PER VEURE LES PROPORCIONS I COL·LOCAR LES DADES QUE HEM ANANT RECOLLINT CADA DIA DURANT LA RUTINA DEL " BON DIA".
 DE CADA VEGADA ÉS MÉS SENZILL  I SOM MÉS HÀBILS PERQUÈ JA DOMINAM LA TÈCNICA DE REPRESENTAR DADES NUMÈRIQUES MITJANÇANT GRÀFIQUES.
EN GRAN GRUP REPASSAM EL FORMAT I LA MANERA DEL DISSENY DE LA GRÀFICA I COM HEM D'ANAR COL·LOCANT CADA UNA DE LES INFORMACIONS. LLAVORS
PER EQUIPS I ESTRUCTURA DE FOLI GIRATORI CADA EQUIP FA LA SEVA GRÀFICA.

                   SUMES AMB DAUS PER PARELLES              
ES TRACTA DE JUGAR AMB 2 DAUS. CADA NIN TIRA UN I VA FENT LA SUMA I ESCRIVINT L'OPERACIÓ A RAÓ DE LA TIRADA QUE S'HA FET. 

                   DESCOMPOSICIÓ DEL NUM. 10              
UTILITZAM LES REGLETES PER PODER REPRESENTAR DE QUINES ALTRES MANERES ES POT COMPLETAR UN 10. CADA INFANT ELABORA LA SEVA PRÒPIA ESCALA DESPRÉS O REPRESENTA AL PAPER.
EL TÍTOL DE LA FEINETA ÉS POT DIR DE DUES MANERES: DESCOMPOSICIÓ DEL 10 O QUÈ POT TENIR DEDINS UN 10?

                    SEGUIM TREBALLANT SUMES I RESTES      
CLICA PER VEURE MÉS FOTOS
                    LA JAIA QUARESMA ELS SEUS REPTES MATEMÀTICS.                  
EN TEMPS DE QUARESMA LA JAIA TAMBÉ ENS PROPOSA REPTES MATEMÀTICS A ON EL NOSTRE CAPET HA DE PENSAR I RAONAR UNES BONES RESPOSTES.
MIRAU QUÈ BÉ PENSAM I SOBRETOT RESPONEN DAVANT AQUESTS PROBLEMES QUE LA JAIA ENS PROPOSA.

QUANTS DE DITS TINDRÀ SA JAIA QUARESMA AMB 7 PEUS?

QUANTS  DE NINS  NECESSITARÀ PER TENIR 7 CAMES COM SA JAIA QUARESMA? 

DAVANT D'AQUESTS PROBLEMES PRIMER ESCOLTAM LES DIFERENTS PROPOSTES, RESPOSTES QUE PODEM TENIR, INTENTAM CERCAR APROXIMACIONS, RESOLUCIONS, REPRESENTACIONS VISUALS QUE ENS AJUDIN A  ENTENDRE MILLOR EL LLENGUATGE MATEMÀTIC.
EN PETITS GRUPS INTENTAM CERCAR UNA O VARIES SOLUCIONS. DESPRÉS DE MANERA INDIVIDUAL SE PLASMA AL PAPER PER ACABAR DE FER LA FEINETA I LA REPRESENTACIÓ DEL PROBLEMA.

                    CONSTRUÏM AMB VOLUM 3D I HO REPRESENTAM EN PLA 2D.                  
EN AQUESTA OCASIÓ PER EQUIPS DE TREBALL COOPERATIU TENIM UN GRAPAT DE FUSTETES DE COLORS I ENS HEM DE POSAR D'ACORD EN QUINA CONSTRUCCIÓ VOLEM FER, QUIN TÍTOL POSAR. 
UNA VEGADA CONSTRUIDA DES DEL LLOC EN QUE EM TROB ASSEGUT L'HE DE REPRESENTAR EN EL PAPER. 
PASSAM DE VEURE L'OBJECTE EN 3D PER REPRESENTAR-LO EN 2D EN EL PAPER.

                    JUGAM AMB ELS NÚMEROS                  
AQUESTA VEGADA EN GRAN GRUP JUGAM A ENDEVINAR QUIN NÚMERO M'HAN ESCRIT. ES TRACTA DE DIR, DE DONAR PISTES PERÒ EN CAP CAS ANOMENAR EL NÚMERO QUE L'INFANT TÉ AL FRONT I QUE HA D'ENDEVINAR.
EL NI O NINA VA DEMANANT ALS SEUS COMPANYS QUINES PISTES LI PODEN OFERIR.
- ÉS MÉS GRAN QUE...
- ÉS MÉS PETIT QUE...
- ESTÀ COMPOST PER UN O  DOS NÚMEROS...
- TÉ UNA FORMA PARESCUDA A ....
- NOSALTRES EL TENIM ARA...
- ÉS LA MEITAT DE...
- ÉS EL DOBLE DE....
ELS HI AGRADAT MOLT JUGAR I MENTRE UN INTENTAVA ENDEVINAR ELS ALTRES PENSAVEN EL NÚMERO QUE VOLIEN QUE ENDEVINÀS I PER TANT L'ANAVEN PENSANT I ESCRIVINT.

                    GEOMETRIA AMB VOLUM                  
PER SEGUIR FAMILIARITZAT-NOS AMB  L'APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA AMB VOLUM I DEL SEU NOM ( PIRÀMIDE, CUB, CON, CILINDRE, PRISMA ....) HEM VOLGUT EXPERIMENTAR DESPRÉS D'OBSERVAR COM LA GEOMETRIA AMB VOLUM ES TROBA EN EL NOSTRE ENTORN, QUE FORMA PART DEL NOSTRE PAISATGE I QUE ES PART DE LA NOSTRA RUTINA. QUE DINS LA NOSTRA CLASSE TENIM MOLT DE MATERIAL QUE PODEM ANOMENAR DE MANERA GEOMÈTRICA I QUE DE VEGADES NO SEMPRE SOM CONSCIENTS....
DESPRÉS HEM POGUT FER FORMES GEOMÈTRIQUES AMB ESCURADENTS I PLASTILINA DE MANERA LLIURE.  A PARTIR D'AQUEST MOMENT JA TENIM UN RACONET A L'AULA  PER FER GEOMETRIA AMB VOLUM.

      RUTINES     
CONTINUAM COM ES HABITUAL FENT DIÀRIAMENT LES NOSTRES RUTINES PER EQUIPS DE TREBALL COOPERATIU. LES RUTINES ENS AJUDEN A SEQÜENCIAR MILLOR LES TASQUES DIÀRIES. A DISTRIBUIR LES RESPONSABILITATS I A ORGANITZAR-NOS MILLOR.
EL FET DE PASSAR LLISTA ENS RECORDA  L'ORDRE, EL LLISTAT, QUI HA VINGUT, QUI FALTA....
 FINALMENT AGAFAM L'ABACUS. COMPTAM DE 10 EN 10 FINS ARRIBAR AL TOTAL DELS MEMBRES DE LA CLASSE. COMPTAM ELS QUE NO HAN VENGUT  I PENSAM SI L'OPERACIÓ A DESENVOLUPAR ÉS UNA SUMA O UNA RESTA. FEIM LA RESOLUCIÓ.
PREGUNTA: QUANTS D'INFANTS SOM  EN TOTAL  AVUI A LA CLASSE?
DE QUÈ ESTÀ DFET AQUEST NÚMERO? 
QUÈ TÉ DEDINS?
LLAVORS ÉS EL MOMENT DE FER LA DESCOMPOSICIÓ. QUINS ALTRES NÚMEROS MÉS PETITS PODEN ESTRA DEDINS DEL NÚMERO INICIAL. AIXÍ SI ENS SURT QUE HEM VINGUT 25. EL 25 ESTÀ FET PER UN 2 I UN 5 PERÒ DEDINS TÉ UN 20 I UN 5 SI SEGUIN EL 20 TENDRIA DEDINS UN 10 I UN 10 I EL 5 PODRIA TENIR  UN 3 I UN 2 I AIXÍ SUCCESSIVAMENT AMB TOTES LES POSSIBLES OPCIONS.
TAMBÉ POSAM LA DATA, SEGUIM EL CALENDARI, SEGUIM EL TEMPS ATMOSFÈRIC I ANAM OMPLIT LA GRÀFICA. 
TOTES AQUESTES RUTINES SÓN UNA FONT D'APRENENTATGES MOLT GROSSOS SOBRE LETOESCRIPTURA, MATEMÀTIQUES I AUTOCONTROL DE LA RESTA QUE NO SÓN DIRECTAMENT AQUELL DIA ELS ENCARREGATS. TOTS TENEN UN PAPER MOLT IMPORTANT A DESENVOLUPAR.

      JUGAM A "L'OCA"     
EL JOC TRADICIONAL DE L'OCA ENS VA MOLT BÉ PER JUGAR EN GRUP. A PART DE:  COMPTAR, DONAR SIGNIFICAT ALS PUNTETS QUE ENS SURTEN AL DAU, ESPERAR EL TORN, SABER EN QUIN ORDRE I SEQÜÈNCIA ENS TOCA TIRAR... ENS AJUDA A COMPLIR LES NORMES O REGLES ESTABLERTES PER DESENVOLUPAR MILLOR EL JOC, A TREBALLAR MILLOR LA FRUSTRACIÓ I  A CONÈIXER MÉS BÉ LA PERSONALITAT DELS MEUS COMPANYS DE JOC.

      JUGAM A "BINGO"     
EL BINGO ÉS UN  JOC CONVENCIONAL QUE ENS APORTA MOLTA INFORMACIÓ SOBRE ELS NÚMEROS, ENGRESCA ALS NENS, I ELS AJUDA A RECONÈIXER-LOS, SABER-LOS "DIR" I A SABER-LOS SITUAR ENTRE ELS ALTRES.
POC A POC ANIREM FENT PETITES VARIACIONS PER PODER ENRIQUIR MOLT MÉS EL JOC I ALHORA AJUDAR-LOS A ADQUIRIR I CONSOLIDAR ALTRES APRENENTATGES. 
EN PRINCIPI CENTRAM EL TREBALL EN CARTRONS ESTÀNDARDS. A PARTIR D'AQUÍ AMPLIAREM O CONCRETAREM  FINS COBRIR LA NUMERACIÓ I EL CÀLCUL MENTAL QUE S'HA DE FER AL CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA.

        INICIACIÓ A LA SIMETRIA        
LA SIMETRIA ESTÀ PER TOT ARREU, LA TROBEM A LA NATURA, A LA TECNOLOGIA, A LA CIÈNCIA, AL COS HUMÀ I TAMBÉ A LES OBRES D'ART D’ALGUNS FAMOSOS. ÉS UN PRINCIPI BÀSIC DE DISSENY I GAIREBÉ UNA LLEI DE LA NATURALESA. ELS NENS TENEN UNA GRAN NECESSITAT DE SIMETRIA PERQUÈ INTERIORMENT LA PERCEBEN COM A SÍMBOL D'HARMONIA.
APRENDRE A FER DIBUIXOS SIMÈTRICS OFEREIX LA POSSIBILITAT D'ACOMPANYAR LES HABILITATS DE PERCEPCIÓ I CONCENTRACIÓ, AIXÍ COM LA DISCRIMINACIÓ VISUAL DE PRIMER PLÀNOL I LA COORDINACIÓ.
SEGUIM REFERMANT I TREBALLANT LA SIMETRIA DES D'ALTRES ACTIVITATS MÉS ARTÍSTIQUES I MÉS CURIOSES.
SIMETRIA AMB ELS RATS-PENATS I SIMETRIES AMB MIRALLS.      TIRA NUMÈRICA: ASCENDENT I DESCENDENT     
CLICA PER VEURE MÉS FOTOS

             INICIACIÓ: QUÈ ÉS UNA GRÀFICA?               
EN GRAN GRUP FORMULAM LA PREGUNTA I ES DONEN RESPOSTES COM: 
- UNA IMPRESSORA, -UNA MÀQUINA QUE FA RADIOGRAFIES, -UNA MÀQUINA QUE FA PAPERS,- UNA MÀQUINA DE FER FOTOS....
DAVANT TANTES I MÚLTIPLES RESPOSTES DEMANO: - ON PODEM CERCAR RÀPIDAMENT SI AIXÒ QUÈ PENSAU ÉS UNA GRÀFICA O ENS DONEN UNA ALTRA OPINIÓ?.
CERCAM A GOOGLE:  " GRÀFIQUES IMATGES" . I SURT AIXÒ....

L'EXPRESSIÓ MÉS SINCERA MAI SENTIDA...
- AHHH...SÓN REGLETS!!!. AIXÒ JA HO SABEM!!. AIXÒ ÉS MOLT FÀCIL.

A PARTIR D'AQUEST MOMENT JA PODEM FER ÚS DEL CONCEPTE DE GRÀFICA. SABEM QUE POT ESTAR FETA O COMPOSTA PER UNES COLUMNES QUE S'ASSEMBLEN MOLT ALS NOSTRES REGLETS. QUÈ LES FEIM SERVIR PER COMUNICAR COSES, RESUMIR DADES...
ARA ENS QUEDA PASSAR A LA 2a PART: RESUMIREM LES DADES DEL TEMPS D'OCTUBRE EN UNA GRÀFICA. COM PUC DISSENYAR UNA GRÀFICA DEL TEMPS?.
EN GRAN GRUP DONAM LES DIFERENTS IDEES I ESTRATÈGIES PER PODER DIBUIXAR-LA.
DESPRÉS PASSAM A FER-LA PER EQUIPS DE TREBALL COOPERATIU FENT ESTRUCTURA DE FOLI GIRATORI  AMB L'AJUDA DE LA MESTRA. 
MIRAU QUÈ BÉ ENS VA ANAR PER SER LA 1a VEGADA.

             INTRODUCCIÓ A LA SUMA I LA RESTA                 


                                      POLICUBS                                       


Resultado de imagen de POLICUBS

ELS POLICUBS SÓN PECES CÚBIQUES DE PLÀSTIC QUE ES PODEN UNIR ENTRE SÍ PER DIVERSES CARES. AIXÍ PODEN CONSTRUIR-SE MODELS DE COSSOS GEOMÈTRICS TRIDIMENSIONALS COMPLEXOS.

AQUESTA VEGADA FEIM SERVIR ELS POLICUBS PER SEGUIR APRENENT A FER GRÀFIQUES SOBRE EL RECULL DE DADES DELS TEMPS ATMOSFÈRIC.

POLICUBS I PATRONS

                                       REGLETES                                       

ELS REGLETS NUMÈRICS, A MÉS A MÉS D’UNA GRAN EFICÀCIA PER A LA COMPRENSIÓ DE CONCEPTES POTENCIEN LES HABILITATS CARACTERÍSTIQUES DEL SABER MATEMÀTIC. D’AQUESTA MANERA AFAVOREIXEN L’ADQUISICIÓ PROGRESSIVA DE LA COMPETÈNCIA NUMÈRICA. 
ELS SEUS OBJECTIUS PRINCIPALS SÓN ELS SEGÜENTS:
Resultado de imagen de la importancia de fer ús de les regletes   AJUDAR ALS NINS A FAMILIARITZAR-SE AMB ELS NOMBRES NATURALS, A CONÈIXER-LOS EN PROFUNDITAT I A ESTIMAR-LOS.
   EXPERIMENTAR I DESCOBRIR RELACIONS ENTRE ELS NOMBRES, ELS SEUS QUADRATS I ELS CUBS.
   VISUALITZAR LES OPERACIONS I AFAVORIR LA SEVA PRÀCTICA.
   FER ESTIMACIÓ DE RESULTATS I DISCUTIR DIFERENTS SOLUCIONS.
   FONAMENTAR EL RAONAMENT A PARTIR DE LA MANIPULACIÓ.
   AFAVORIR LA IMAGINACIÓ DELS NOMBRES I LA SEVA EXPRESSIÓ VERBAL.
   ADQUIRIR AGILITAT EN EL CÀLCUL MENTAL.
   FACILITAR EL PAS AL LLENGUATGE MATEMÀTIC ESCRIT, APRENENT EL SIGNIFICAT REAL DELS SIGNES.
    INVESTIGAR QÜESTIONS NUMÈRIQUES, QUE SÓN COM ELS “MISTERIS “DELS NOMBRES.
    DESCOBRIR PROPIETATS DE LES OPERACIONS I ESTRATÈGIES NUMÈRIQUES.
    TREBALLAR LA SUPERFÍCIE I EL VOLUM.

COM FUNCIONEN LES REGLETES?


DESCOMPOSICIÓ DEL NÚM. 5/ QUÈ POT TENIR DEDINS UN 5?

LA PIRÀMIDE O ESCALA 1-10 I EL SEU VALOR & COLOR

                              CÀLCUL MENTAL                              

Resultado de imagen de PERQUÈ FER CÀLCUL MENTAL A EDUCACIO INFANTILEL CÀLCUL FORMA PART DE LA RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES MATEMÀTICS QUE ALHORA FOMENTEN LA CONCENTRACIÓ, LA COMPRENSIÓ I L’EXPRESSIÓ VERBAL,  EL RAONAMENT I LA CREACIÓ D’ESTRATÈGIES MENTALS; CAPACITATS IMPRESCINDIBLES TAMBÉ PER A RESOLDRE LES SITUACIONS NOVES.

FER CÀLCUL MENTAL A L’EDUCACIÓ INFANTIL ÉS UN REPTE; JA QUE PER LES CARACTERÍSTIQUES DELS INFANTS REQUEREIX TREBALLAR LA SÈRIE NUMÈRICA, LA DESCOMPOSICIÓ DEL NOMBRE, L’ESTIMACIÓ, LES OPERACIONS AMB SUPORT MATERIAL PER A PODER FER POSTERIORMENT L'ABSTRACCIÓ DE LES QUANTITATS. 
PER AIXÒ LA SEVA IMPORTÀNCIA DE DESENVOLUPAR-LO DE MANERA HABITUAL DINS L'AULA.


TAMBÉ TENIU AQUÍ AQUESTS EXERCICIS PER PRACTICAR A L'ORDINADOR DE CASA.
SÓN MOLT ENTRETENGUTS. ALS VOSTRES INFANTS ELS HI AGRADEN MOLT QUAN ELS HI PRACTICAM A  L'AULA.

CÀLCUL MENTAL PER JUGAR A L'ORDINADOR

CÀLCUL MENTAL : MIRA BÉ
       JOCS AMB EL GEOPLÀ QUADRAT I EL GEOMOSAIC        
EL GEOPLÀ ÉS UN MATERIAL DISSENYAT PER CALEB GATEGNO, QUE ESTÀ FORMAT PER UNA PLANXA QUADRADA, ON HI HA UNA SÈRIE DE CLAUS O PIVOTS. PERMET CONSTRUIR, MITJANÇANT GOMES ELÀSTIQUES, PREFERENTMENT DE COLORS, DIFERENTS FORMES GEOMÈTRIQUES.

AMB AQUEST GEOPLÀ ES PODEN FER MIL I UNA ACTIVITATS I PROBLEMES, ES PODEN TREBALLAR LES SIMETRIES, LES SERIACIONS, ELS POLÍGONS...

CLICA PER VEURE MÉS FOTOS

COPIAM/ INVENTAM FIGURES 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada